Với mục tiêu phát triển bền vững, vươn ra cộng đồng thế giới, đích đến của ITECO cần đạt được là phải biết thượng tôn pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, điều này cũng chính là mục tiêu cuối cùng của ITECO khi xây dựng và hình thành.

Hiện tại, ITECO luôn đề cao những người trẻ và quan tâm vấn đề đào tạo. Tuy nhiên, nếu những người trẻ được đào tạo nhưng lại quay về với "hồ nước bẩn" thì sẽ lãng phí đầu tư. Vì vậy, quan trọng nhất là phải thay đổi được tổ chức. Và khi thay đổi hệ thống, phải bắt đầu từ hành vi nhỏ nhất để xây dựng mối quan hệ, chúng ta sẽ thấy ITECO thay đổi. Thế hệ nhân viên trẻ luôn đòi hỏi sự minh bạch trong tổ chức, họ chỉ cần công ty quan tâm đến họ là đã tạo ra sự gắn kết. Vì vậy, phải thúc họ dậy để cùng nhau chèo thuyền, cùng hướng đến trái tim.

ITECO không xây dựng nền văn hoá trên những điều to tát và vĩ đại. Chúng tôi xây dựng từ những điều nhỏ nhất, từ những con người trẻ nhất và hướng đến những điều có lợi nhất cho cộng đồng và xã hội. “Ứng xử văn minh, hành xử chính trực, thực thi cam kết, tuân thủ kỷ luật, tích hợp tinh hoa, tích cực sáng tạo và chủ động hợp tác” chính là nền văn hoá mà ITECO yêu cầu toàn thể nhân viên cần phải tuân thủ, như một kim chỉ nam trong hành trình phát triển, đi lên và khẳng định thương hiệu trên thị trường đầy tính cạnh tranh này.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: