Dòng CDF - Quạt thông gió ống

Quạt tủ Phạm vi kích thước: 200mm - 500mm Tối đa Khối lượng không khí: 1000 m³ / h đến 20.000m³ / h Tối đa Áp suất: 200Pa đến 900Pa Động cơ: IP44 hoặc IP54, Loại B hoặc F.

Quạt tủ
Phạm vi kích thước: 200mm - 500mm
Tối đa Khối lượng không khí: 1000 m³ / h đến 20.000m³ / h
Tối đa Áp suất: 200Pa đến 900Pa
Động cơ: IP44 hoặc IP54, Loại B hoặc F.

Nội dung hướng dẫn viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: